Угода публічної оферти про надання послуг, пов'язаних з попередньою оплатою послуг автобусного перевізника

ПЕРЕВІЗНИК, що діє у відповідності до законодавства України, та фізична чи юридична особа, що замовляє та оплачує послуги, пов'язані з бронюванням та оплатою автобусного перевезення, надалі ЗАМОВНИК, з другого боку, склали дану Угоду про наступне:

Предмет угоди

На підставі цієї Угоди, ПЕРЕВІЗНИК зобов'язується надати послуги, попередньо сплачені ЗАМОВНИКОМ, з автобусного перевезення ЗАМОВНИКУ чи третім особам, вказаним ЗАМОВНИКОМ, а ЗАМОВНИК зобов'язується попередньо оплатити послуги з автобусного перевезення в порядку та на умовах, що визначені цією Угодою, та вказані у Маршрутному листі пасажира, що є невід'ємною частиною даної Угоди.

Загальні положення

 1. Дана Угода носить характер публічної оферти відповідно до ст. 633, 641 глави 53 Цивільного Кодексу України і є еквівалентом "усної угоди", та у відповідності до чинного законодавства України має належну юридичну силу.
 2. У відповідності зі статтею 642 глави 53 Цивільного Кодексу України безумовним прийняттям умов даної публічної оферти, погодженням з її умовами без виключення та доповнення, ознайомленням, як з повним текстом цієї Угоди, так й зі всіма додатками до неї - акцептом оферти - вважається здійснення ЗАМОВНИКОМ платежу в рахунок оплати послуг та одержання ПЕРЕВІЗНИКОМ відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.
 3. Маршрутний лист пасажира (Додаток №1 до цієї Угоди) формується у відповідності з актуальною інформацією про послуги ПЕРЕВІЗНИКА, які розташовані та доступні через Програмні Комплекси "Gillbus-IDS", "Gillbus-GDS".
 4. Номер Маршрутного листа пасажира генерується Програмним Комплексом "Gillbus-IDS", є унікальнім та є номером Угоди публічної оферти.
 5. Термін акцепта цієї публічної оферти не обмежено.

Права та обов'язки Сторін

ПЕРЕВІЗНИК зобов'язується:
 • надати Послуги, передбачені умовами даної Угоди та "Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту", затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 176 від 18.02.1997р. з наступними змінами і доповненнями;
 • надавати консультації з питань, що виникають у ЗАМОВНИКА з приводу користування Послугами: оформлення замовлення, умови переоформлення та повернення Маршрутного листа пасажира;
 • зберігати конфіденційність інформації, отриманої від ЗАМОВНИКА при реєстрації, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;
 • ознайомити ЗАМОВНИКА з Правилами перевезення пасажирів та з умовами оформлення замовлення, переоформлення та повернення Маршрутного листа пасажира.
ПЕРЕВІЗНИК має право:
 • змінювати умови переоформлення або повернення коштів за невикористане перевезення, заздалегідь розмістивши інформацію в Програмному Комплексі "Gillbus-IDS".
ЗАМОВНИК зобов'язується:
 • надавати достовірну інформацію необхідну для оформлення замовлення.
ЗАМОВНИК має право:
 • вимагати консультацій з питань, що виникають з приводу користування Послугами: оформлення замовлення, умови переоформлення та повернення Маршрутного листа пасажира;
 • вимагати підтримання конфіденційності інформації, яка надається при попередній оплаті.

Умови та порядок оплати

 1. ЗАМОВНИК сплачує послуги перевізника шляхом 100% попередньої оплати.
 2. Ціна Угоди формується з ціни фактичної вартості послуги, тарифу, зборів і податків і вказується у Маршрутному листі пасажира. Замовник сплачує послугу безготівковим розрахунком, банківською карткою, електронними грошима або іншим способом, доступним на сайті Tickets.ua
 3. В разі відмови Замовника від отримання послуг Перевізника (автомобільного перевезення), кошти (попередня оплата за автобусні квитки), які були сплачені, повертаються ЗАМОВНИКУ згідно Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 176 від 18.02.1997р. з наступними змінами та доповненнями та Умов ПЕРЕВІЗНИКА.
 4. Маршрутний лист пасажира обмінюється на борту автобуса у представника Перевізника (водія, стюарда) або на квиток у квиткових касах Перевізника. Особа, що обмінює Маршрутний лист пасажира на проїзні (перевізні) документи, зобов'язана пред'явити представнику ПЕРЕВІЗНИКА на борту автобуса чи касиру квиткової каси ПЕРЕВІЗНИКА Маршрутний лист пасажира та документ, який посвідчує її особу.

Термін надання послуги

Термін надання послуги встановлений в Маршрутному листі пасажира. Факт закінчення надання послуги - прибуття автобуса в кінцевий пункт, вказаний в Маршрутному листі пасажира.

Відповідальність Сторін

 1. ПЕРЕВІЗНИК несе відповідальність за своєчасне надання послуги з перевезення Замовнику або третім особам, вказаним Замовником.
 2. ПЕРЕВІЗНИК несе відповідальності за затримку та/або відміну та/або перенесення своїх рейсів на умовах, вказаних у "Правилах надання послуг пасажирського автомобільного транспорту", затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 176 від 18.02.1997р. з наступними змінами та доповненнями та Правилах ПЕРЕВІЗНИКА.
 3. ПЕРЕВІЗНИК несе відповідальність за рівень обслуговування на своїх рейсах.
 4. Всі спірні питання, що пов'язані з отриманням Послуг ЗАМОВНИКОМ, вирішуються Сторонами з використанням особистих даних ЗАМОВНИКА, що були вказані ним при оформленні замовлення.
Перевізник не несе відповідальності:
 • за відхилення від розкладу, несвоєчасну подачу транспортного засобу, що виникли внаслідок обставин непереборної сили (включаючи, але не обмежуючись : погодні умови, затори ("пробки") на дорогах, дії держорганів і т.д., а також дії самих пасажирів, що впливають на виконання зобов'язань) або інших обставин (технічні неполадки автобуса по дорозі до місця відправлення), які Перевізник, незважаючи на вжиті заходи, не зміг передбачити і запобігти;
 • за витрати, що виникли у пасажира в наслідок несвоєчасного прибуття в пункт призначення;
 • за будь-які збитки, які виникли у пасажира в результаті злочинної діяльності будь-якого приватного особи (у тому числі інших пасажирів, учасників руху або екіпажу);
 • при проблемах, що виникають у пасажира з державними інстанціями в зв'язку з документами (паспорт, візи, страховка і т.д.) або вмістом багажу пасажира;
 • за речі, залишені або забуті в салоні автобуса.

Врегулювання спорів

Сторони будуть регулювати шляхом переговорів будь-які спірні питання, розбіжності чи претензії, які можуть виникнути щодо цієї Угоди або у зв'язку з її виконанням. Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової заяви, переданої поштою або факсом. Досудовий порядок врегулювання спорів є обов'язковим. У випадку, якщо сторони не зможуть досягнути згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно діючого законодавства України.

Заключні положення

 1. З усіх питань, не врегульованих в тексті цієї Угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.
 2. В разі внесення змін в цю Угоду, її призупинення, зупинення її дії, ПЕРЕВІЗНИК оприлюднює заяву про це в Програмному Комплексі "Gillbus-IDS" за 10 календарних днів до відповідної дати. При цьому ПЕРЕВІЗНИК зобов'язаний надати ЗАМОВНИКУ всі Послуги, що були ним сплачені.
 3. Здійсненням ЗАМОВНИКОМ платежу в рахунок сплати послуг ПЕРЕВІЗНИКА надається безумовна та безвідклична згода на збір та обробку – систематизування, накопичення, зберігання, уточнення, використання, поширення, знищення та в інший спосіб – на необежений термін, за виключенням випадків, встановлених чинним законодавством України своїх особистих даних ПЕРЕВІЗНИКУ та володільцю та/або власнику Програмних Комплексів "Gillbus-IDS", "Gillbus-GDS", Компȁ9ютерної програми "E-Travels On-line Auto", а також третім особам без подальшого повідомлення Замовнику про обробку його особистих даних (у тому числі їх передачу і розповсюдження), з метою здійснення діяльності з надання послуг з перевезення (у тому числі укладення та виконання умов договорів), пов'язаного з нею фінансово-господарської діяльності, здійснення посередницької (агентської) діяльності, веденням внутрішніх баз ПЕРЕВІЗНИКА і володільця та/або власника Програмних Комплексів "Gillbus-IDS", "Gillbus-GDS", Комп'ютерної програми "E-Travels On-line Auto" та/або реалізації і регулювання інших відносин, що вимагають обробки персональних даних, у відповідності до вимог чинного законодавства України. Обсяг персональних даних, за якими здійснюється процес обробки персональних даних і які можуть бути включені до бази персональних даних ПЕРЕВІЗНИКА і володільця та/або власника Програмних Комплексів "Gillbus-IDS", "Gillbus-GDS", Комп'ютерної програми "E-Travels On -line Auto" визначається Сторонами, як будь-яка інформація про ЗАМОВНИКА, що стала відомою ПЕРЕВІЗНИКУ та володільцю та/або власнику Програмних Комплексів "Gillbus-IDS", "Gillbus-GDS", Комп'ютерної програми "E-Travels On-line Auto" при встановленні відносин з ЗАМОВНИКОМ, а також у процесі виконання умов Договору (ів). ЗАМОВНИК також надає ПЕРЕВІЗНИКУ та володільцю та/або власнику Програмних Комплексів "Gillbus-IDS", "Gillbus-GDS", Комп'ютерної програми "E-Travels On-line Auto" свою згоду на зміну визначеної цим Договором мети обробки персональних даних. Здійсненням ЗАМОВНИКОМ платежу в рахунок оплати послуг ПЕРЕВІЗНИКА ЗАМОВНИК підтверджує, що його повідомлено про включення до бази персональних даних ПЕРЕВІЗНИКА та володільця та/або власника Програмних Комплексів "Gillbus-IDS", "Gillbus-GDS", Комп'ютерної програми "E -Travels On-line Auto", повідомлено його права, повідомлено про мету збирання даних та осіб, яким передаються персональні дані ЗАМОВНИКА.
 4. Перевізник гарантує конфіденційність отриманої інформації, крім випадків передбачених чинним законодавством України.
 5. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що має необхідну дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання Угоди згідно з її умовами.