Офіційні правила акції

Офіційні правила акції
(надалі – «Правила»)
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА участі в акції під умовною назвою «Даруємо подорож Україною!» (далі по тексту – «Акція»)
1.1. Ці офіційні правила участі в Акції під умовною назвою «Даруємо подорож Україною!» (далі по тексту – «Правила») визначають порядок та умови проведення Акції. Переможця Акції буде визначено в порядку та на умовах, викладених в Правилах. Організатор Акції, на свій розсуд, має право залучати для проведення Акції третіх осіб.
1.2. Організатором (або Замовником)\Виконавцем є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІКЕТС.ЮЕЙ» , що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Шевченка, буд. 111А.
1.3. Організатор не несе відповідальності за неознайомлення Учасника з даними Правилами.
1.4. Територія проведення Акції: Розіграш проводиться на всій території України (за винятком тимчасово окупованих територій та території проведення Операції об’єднаних сил) в Інтернет мережі за адресою www.tickets.ua та www.facebook.com/ticketsua.
1.5. Період проведення Акції: Акція проводиться з 25 червня 2021 року до 2 липня 2021 року. Період проведення Акції може бути змінено Організатором за його власним рішенням.
1.6. Результати Розіграшу публікуються 2 липня 2021 року в соціальній мережі Facebook (www.facebook.com/ticketsua).
1.7. Дана Акція не є лотереєю, азартною або іншою, заснованою на ризику грою і учасники Акції не несуть майнових ризиків, пов’язаних з участю в Акції. Процедура проведення Акції не пов’язана з внесенням учасниками плати. Організатор не отримує винагороду від Учасників за участь в Акції.
1.8. Участь в Акції можуть прийняти дієздатні громадяни України, яким на дату проведення Акції виповнилося 18 (вісімнадцять) років.
1.9. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що він ретельно ознайомився з Правилами та погоджується з усіма їх умовами.
1.10. Під час участі в Акції Учасники зобов’язуються дотримуватись вимог даних Правил та норм чинного законодавства України, та у випадку невиконання вимог цих Правил та вимог законодавства України, втрачають право на подальшу участь в Акції.
1.11. 02.07.2021 о 18 год 00 хв. Серед усіх учасників Акції за допомогоюза допомогою генератора випадкових чисел буде визначено 2 переможеці, які отримають безкоштовно квиток на переліт по внутрішнім прямим рейсам по Україні від авіакомпанії Windrose. Квиток буде оформлено переможцем на сайті www.tickets.ua (далі по тексту – Виграний квиток або Заохочення).
1.12. Період подорожі по Виграному авіаквитку - до 30.11.2021 року включно. Переможець може звернутись до Виконавця Акції щодо отримання виграного авіаквитка, не пізніше ніж за 1 (одну) добу до запланованого вильоту.
1.13. Виграний квиток поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не допускається. Заміна Виграного квитка іншими товарами або послугами не допускається. У разі відсутності у Переможця можливості або бажання отримати або використати Виграний квиток з будь-яких причин, Організатор не сплачує Переможцю жодних компенсацій, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Виграного квитка.
1.14. Замовник/Виконавець Акції не несе жодної відповідальності за не проведення Акції, або не вручення Заохочення у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру в м. Києві, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Замовника/Виконавця Акцій обставини, що перешкоджають в проведенні Акції та врученню Заохочення.
1.15. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальність за неможливість отримання переможцем Заохочення з будь-яких причин, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції, в т.ч. з причини зазначення Переможцем неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При цьому такий Переможець позбавляється права на отримання від Замовника/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
1.16. Замовник/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання переможцем Заохочення Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника/ Виконавця (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо).
1.17. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – Закон) Учасникам Акції повідомляється:
1.18. Власником персональних даних Переможців Акції є Замовник.
1.19. Персональні дані Переможця обробляються з метою забезпечення участі в цій Акції, маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
1.20. З метою обробки персональних даних, обробляються ім’я, прізвище, по батькові, паспортні дані, контактний номер телефону, адреса електронної пошти ідентифікаційний код, адреса реєстрації.
1.21. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
1.22. Розпорядником персональних даних Переможців Акції є Виконавець та будь-які залучені Виконавцем треті особи, їм надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом.
1.23. Персональні дані Переможця без отримання від нього окремої згоди та/або повідомлення їх не можуть бути передані третім особам для забезпечення вручення Заохочення. Окрім того, передача третім особам персональних даних переможця без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (коли це потрібно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
1.24. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та протягом Періоду проведення Акції, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних. Персональні дані переможця будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено законодавством України для забезпечення вручення/використання Заохочення, після чого вони будуть знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних.
1.25. Переможець може відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Власнику персональних даних письмовий запит на адресу, вказану у цих Правилах, але при цьому він втрачає право на участь в Акції/отримання Заохочення.
1.26. Переможець володіє всіма правами, передбаченими статтею 8 Закону.
1.27. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції / Переможець тим самим надає згоду Виконавцю на обробку його персональних даних.
1.28. Виконавець та Замовник не несуть відповідальності за:
1.29. неотримання Переможцем Акції Заохочення Акції з вини самого Переможця Акції;
1.30. за відмову Переможця Акції від одержання Заохочення Акції, якщо в ньому не виявлено ніяких технічних невідповідностей;
1.31. інші обставини, які не залежать від Замовника/Виконавця Акції.
1.32. Виконавець /Замовник не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій.
1.33. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Виконавець та/або Замовник не зобов’язані вести переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможця на умовах Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
1.34. Правила затверджені Замовником Акції та діють протягом тривалості Акції.