Пакет «Активний туризм — Світ»

Пакет «Активний туризм — Світ»

Активний туризм: активний відпочинок, пов'язаний з використанням тварин, а також механічних та інших транспортних засобів, для пересування по воді, під водою, по суші, по повітрю, в горах, крім випадків, коли Страхувальник сплатив проїзд і є пасажиром пасажирського транспортного засобу. Заняття аматорським і професійним видами спорту.

Територія дії пакету «Активний туризм — Світ»: усі країни світу.

Вид страхування
Програма страхування
Страхова сума
Період страхування*
Медичні витрати
А + Активний відпочинок
 Є 30 000
Від 3 до 365 днів
Нещасний випадок
 Є 3 000Від 3 до 365 днів
Цивільна відповідальність
 Є 10 000Від 3 до 365 днів

* Максимальний термін безперервного страхування 365 днів.

Страхування медичних витрат

Програма А Ліміти
1. Організація та сплата вартості послуг швидкої (невідкладної) допомоги на місці виклику. 100%
2. Організація та сплата вартості послуг лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах. 100%
3. Організація та сплата вартості послуг, пов'язаних із стаціонарним лікуванням. 100%
4. Оплата вартості експрес-тестування та лабораторних досліджень на COVID-19 призначених лікарем в разі наявності ознак захворювання, що підтверджується відповідним медичним звітом, а також амбулаторного та стаціонарного лікування Застрахованої особи на COVID-19 100%
5. Сплата вартості медикаментів, призначених для невідкладного лікування, або компенсація витрат у разі самостійної покупки в аптеці призначених лікарем медикаментів. 100%
6. Оплата вартості невідкладної стоматологічної допомоги. 1%
7. Послуги з транспортування наземним транспортом потерпілої Застрахованої особи до лікувального закладу, якщо стан здоров’я Застрахованої особи не дозволяє пересуватися самостійно. 100%
8. Оплата витрат на продовження лікування Застрахованої особи у стаціонарі строком до 15 діб після закінчення періоду страхування, без покриття витрат на медичну евакуацію.
100%
9. Транспортування та медичний супровід Застрахованої особи, що знаходиться на стаціонарному лікуванні, в країну постійного проживання. 100%
10. Організація та сплата вартості комплексу послуг з транспортування тіла (репатріація) Застрахованої особи до митного кордону країни її попереднього постійного проживання. 100%
11. Сплата вартості ритуальних послуг з поховання тіла Застрахованої особи в країні за місцем смерті. 10%
12. Компенсація вартості послуг телефонного зв’язку з приводу повідомлення про страховий випадок. 100 EURO/USD
Програма B включає в себе умови Програми А, а також:
13. Страхування дітей без обмеження віку (від народження) без додаткової оплати (націнки), оплата витрат надання медичної допомоги із залученням, за необхідності, вузькопрофільних лікарів педіатричного напрямку. 100%
14. Оплата витрат на продовження амбулаторного лікування Застрахованої особи хворої на СOVID-19 строком до 15 діб після закінчення строку дії Договору страхування. 100%
15. Оплата вартості медичної допомоги при сонячних опіках, алергії. 1%
16. Оплата вартості медичної допомоги при загостреннях хронічних захворювань. 10%
17. Оплата вартості невідкладної гінекологічної допомоги при вагітності, що не перевищує 31 тиждень. 10%
18. Компенсація медичних витрат при передчасних пологах. 10%
19. Оплата вартості медичної допомоги новонародженому при передчасних пологах. 10%
20. Оплата вартості медичної допомоги при захворюваннях або травмах, отриманих внаслідок та/або в стані алкогольного сп’яніння (крім посмертної репатріації). 10% - 50 EUR/USD франшизи по кожному випадку
21. Оплата медичної допомоги внаслідок терористичних актів та стихійних лих, включно із посмертною репатріацією. 100%
22. Оплата вартості гіпербаричної терапії (барокамера). до 10000 EUR/USD
23. Компенсація витрат на оплату призначених лікарем засобів фіксації при травмах. До засобів фіксації в межах цих умов страхування відносяться милиці, ортези, бандажі і тутори 1%
24. Оплата транспортування Застрахованої особи економічним класом в країну постійного проживання після амбулаторного лікування на СOVID-19 або стаціонарного лікування на СOVID-19 після закінчення строку дії договору страхування до 400 EUR/USD
25. Oплата транспортування Застрахованої особи економічним класом в країну постійного проживання після лікування в стаціонарі по закінченню строку дії договору страхування до 400 EUR/USD
26. Oплата витрат на перебування Застрахованої особи за кордоном після закінчення строку дії Договору, якщо її повернення до країни постійного проживання неможливе відразу після виписки із лікарні (оплата витрат здійснюється за не більше 5 діб перебування, однак в межах перших 15 днів після закінчення строку дії Договору) до 100 EUR/USD за добу
27. Оплата витрат на проживання в готелі одного супутника Застрахованої особи за кордоном після закінчення строку дії Договору, якщо Застрахована особа перебуває на стаціонарному лікуванні (не більше 5 діб). до 100 EUR/USD за добу
28. Компенсація вартості проїзду економічним класом в обидва кінці, але не більше 400 EUR/USD та вартості проживання в готелі (не більше 5 діб) для одного із повнолітніх близьких родичів Застрахованої особи, якщо тривалість її лікування в стаціонарі в країні тимчасового перебування перевищує 5 діб до 100 EUR/USD за добу
29. Оплата витрат на дострокове повернення до країни постійного проживання та, при необхідності, супровід дітей Застрахованої особи віком до 16 років у разі її госпіталізації або смерті до 400 EUR/USD
30. Оплата вартості проїзду до країни постійного проживання одного супутника Застрахованої особи у випадку її госпіталізації або смерті. до 400 EUR/USD
31. Оплата витрат на пошук та рятування Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку в горах, на морі, в джунглях або інших віддалених місцевостях, включно із витратами на евакуацію гелікоптером з місця пригоди до лікувального закладу 10%

Страхування від нещасного випадку


Ліміти
32. Тимчасовий розлад здоров’я Застрахованої особи. 30%
33. Інвалідність:
  • III групи
  • II групи
  • I групи

  • 60%
  • 75%
  • 100%
34. Смерть Застрахованої особи. 100%

Страхування цивільної відповідальності


Ліміти
35. Відшкодування збитків за нанесення шкоди життю та здоров’ю третіх осіб, завданих в результаті ненавмисних та необережних дій Застрахованої особи 70%
36. Компенсація за біль і страждання потерпілої третьої особи внаслідок ненавмисних дії Застрахованої особи 5%
37. Відшкодування збитків, нанесених майну третіх осіб ненавмисними та необережними діями Застрахованої особи. 30%
38. Відшкодування збитків збитків за ненавмисне пошкодження взятого на прокат спортивного інвентаря. 1%
39. Оплата послуг адвоката і перекладача для захисту прав Застрахованої особи під час адміністративних процесів. 10%